Helsingin ja Uudenmaan piiri on ollut mukana Drums for Peace verkostossa jo noin 10 vuoden ajan.

Vuonna 2012 SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö oli mukana perustamassa Drums for Peace yhdistystä joka näin muutti muotoaan verkostosta kansaiväliseksi järjestöksi.

Drums for Peacen jäsen organisaatiot järjestävät vuosittain lukuisia nuorisovaihto tapahtumia joiden perustavana ajatuksena on käyttää erilaisia taidemuotoja, musiikkia, teatteria, tanssia, mediaa, kuvataidetta ja nuorisotyön työkaluina edistämään mm. kokemusperäistä oppimista, henkilökohtaista kehitystä ja kasvua, kielitaitoa, eri maiden nuorten tutustumista toisiinsa.

DFP nuorisovaihdoistavaihdoista ja koulutusprojekteista on muodostunut kansainvälisyyden ja taidepajojen myötä myös vahva osio tukemaan piirin ohjaajakoulutusta.

DFP:n sivuilta löytyy tietoa yhdistyksestä sekä kalenteri tulevista nuorisovaihdoista ja tapahrtumista.

linkki DFP:n sivuille:

Kuvia: